CBN advies 126-5 - Vervaardigingsprijs 

Aan de Commissie werd gevraagd of de financiële kosten die mogen worden opgenomen in de vervaardigingsprijs van voorraden en bestellingen in uitvoering, waarvan de produktie meer dan één jaar bestrijkt, alle daaraan verbonden financiële kosten omvatten of enkel de financiële kosten die betrekking hebben op de schulden op meer dan één jaar. 

Naar het oordeel van de Commissie doen de aard en termijn van de ontleende kapitalen in dat opzicht niets terzake. Doorslaggevende criteria zijn de band tussen de financiële kosten en het ontleende kapitaal enerzijds, en de te financieren activa, anderzijds, alsook de toerekening van de kosten aan de normale produktieperiode van deze voorraden of uitvoeringsperiode van deze bestellingen. 

Aangezien het hier om een mogelijkheid gaat, kunnen theoretisch gezien enkel de kosten worden opgenomen met betrekking tot schulden die contractueel meer dan één jaar bestrijken. De Commissie is evenwel van oordeel dat dergelijk criterium bedrijfseconomisch niet relevant is. Toepassing daarvan zou de vervaardigingsprijs trouwens