CBN advies 125-3 - Subsidies toegezegd na de uitvoering van de investering - Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering

Vaak gebeurt de investering relatief lange tijd vóór het recht van de onderneming op de overheidssubsidie komt vast te staan. In voorkomend geval kan reeds met de gespreide afschrijving van de gesubsidieerde investeringen aangevangen zijn zonder dat de kost van de bij de resultaten geboekte afschrijvingen kon worden verminderd via een parallelle aanrekening hierop van de bekomen subsidie. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin de onderneming, vooraleer de subsidie bekomen werd, de aanschaffingswaarde der gesubsidieerde investeringen, krachtens de wet van 29 november 1977, reeds integraal had afgeschreven. 

Naar het advies van de Commissie moet in dergelijke gevallen de resultatenrekening van het boekjaar waarin de subsidie definitief verworven blijkt, onder de uitzonderlijke resultaten in de rubriek «Terugneming van afschrijvingen» (mec. nr. 5301), het bedrag vermelden waarvoor de in de loop van de voorgaande boekjaren geboekte afschrijvingen overtollig bleken wegens niet-parallelle aanrekening van de subsidie met betrekking tot de bedoelde investeringen.