Inleiding

De adviesbevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen beperkt zich tot het boekhoudrecht en het gemeen jaarrekeningenrecht dat geldt voor ondernemingen en vennootschappen enerzijds, en voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen anderzijds. De door de CBN goedgekeurde en gepubliceerde adviezen hebben geen bindende kracht.

Meer informatie betreffende de uitoefening van de adviesbevoegheid van de CBN kan worden teruggevonden in advies 14/1 - Adviesbevoegdheid.

Voor financiële ondernemingen (zoals kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen) gelden bijzondere regelgevingen. Niettemin werden heel wat bepalingen uit het bijzondere of sectorale jaarrekeningenrecht geput uit het gemeen jaarrekeningenrecht, waardoor zij op dezelfde manier kunnen geïnterpreteerd worden, onder verwijzing naar de adviezen van de CBN.

Nieuwe adviezen worden onmiddellijk na hun goedkeuring op de website geplaatst.

Principieel publiceert de CBN geen adviezen over bijzondere situaties die geen algemeen interpretatieprobleem van het boekhoudrecht betreffen.