COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 105 - Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen kosten en opbrengsten


Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is elke compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verbintenissen en tussen kosten en opbrengsten verboden, behalve in de gevallen voorzien in het besluit. 
Met betrekking tot de toepassing van deze bepaling werden aan de Commissie verschillende vragen voorgelegd.