COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2011/4 - Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van handelsgoederen om niet

Advies van 12 januari 2011
 

Levering van handelsgoederen om niet

Een onderneming die aan een derde handelsgoederen om niet levert, dient in zijn boekhouding weer te geven dat deze goederen zijn voorraad hebben verlaten. 

Voorbeeld

Een onderneming levert handelsgoederen ter waarde van 500 euro1  gratis aan haar klant. Op inventarisdatum zal de rekening 340 Handelsgoederen, via het boeken van de voorraadwijzigingen, voor 500 euro worden beïnvloed. 

De Commissie spreekt zich niet uit over de BTW-implicaties van de levering van goederen om niet.

Ontvangst van handelsgoederen om niet 

De Commissie stelt vast dat er in de praktijk aan de ontvangst van handelsgoederen om niet meestal een aankoopverplichting is verbonden.

De onderneming die, bij aankoop van een welbepaalde hoeveelheid handelsgoederen, handelsgoederen ‘gratis’ ontvangt van zijn leverancier, dient hiervoor geen extra boeking te verrichten.

Voorbeeld

Een onderneming ontvangt bij de aankoop van 100 handelsgoederen, 10 stuks ‘gratis’. De prijs per stuk bedraagt 110 euro. De aankoop van 100 stuks dient als volgt te worden ingeschreven:

604 Aankopen van handelsgoederen 11.000  
  aan 440 Leveranciers   11.000

Bij ontvangst van de 10 ‘gratis’ stuks, dient de onderneming geen bijkomende boeking te verrichten. 

Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat de prijs per stuk bij voorraadwaardering 100 euro (11.000 euro/110 stuks) zal bedragen in plaats van 110 euro.

De Commissie spreekt zich evenmin uit over de BTW-implicaties van de ontvangst van goederen om niet.

 

  • 1De waarde van de uitgaande voorraad dient te worden bepaald overeenkomstig artikel 43 KB W. Venn.