CBN advies 139-4 - Afgezonderde warranten 

Bij verwerving van warranten, zonder gelijktijdige verwerving tegen een totaalprijs van andere effecten (aandelen en obligaties): 
 

  • worden deze warranten verwerkt op dezelfde manier als aandelen (financiële vaste activa of geldbeleggingen); 
     
  • wordt, bij uitoefening van deze warranten om op aandelen in te schrijven de boekwaarde ervan gevoegd bij de aanschaffingswaarde van de betrokken aandelen.