CBN advies 125-2 - Aanrekening van de subsidie 

Tegen welk tempo hoort de kapitaalsubsidie met betrekking tot investeringen bij de resultaten te worden geboekt ? Dit tempo moet parallel lopen met het tempo van de afschrijvingen van de vaste activa voor de verwerving waarvan de subsidie werd bekomen. Het «passend plan» met betrekking tot deze subsidieaanrekening is derhalve noodzakelijkerwijze hetzelfde als het afschrijvingsplan dat werd vastgesteld voor de betrokken investeringen, in toepassing van artikel 28 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976. Hieruit volgt dat een onderneming die een versneld afschrijvingsplan zou hebben uitgewerkt voor haar vaste activa, de aanrekening bij de resultaten van subsidies met betrekking tot diezelfde activa, niet lineair of over een langere periode zou mogen spreiden.