Inleiding

Onder Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht (hierna: IBB) wordt verstaan: het antwoord waarbij het College overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet voor de aanvrager wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op jaarrekeningrechtelijk vlak nog geen uitwerking heeft gehad. (cf. artikel III.93/1, § 1 WER)

-- Vraag hier een IBB aan --

De Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht wordt meegedeeld aan de aanvrager binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop het dossier alle nodige elementen bevat om een IBB af te leveren. Het College en de aanvrager kunnen in onderlinge overeenstemming deze termijn wijzigen.

Ten laatste binnen vijftien werkdagen vanaf het ogenblik dat de aanvraag volledig is, licht het College de aanvrager in over de overeenkomstig het vorige lid vastgestelde antwoordtermijn. (cf. artikel III.93/1, § 3 WER)

Onderaan onze FAQ-pagina kunt u antwoorden vinden op veelgestelde vragen in verband met IBB's.